Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Přední Zborovice - oficiální stránky obce - Obecní úřad - E-podatelna
Jdi na obsah Jdi na menu

E-podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy, nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk). Nosič můžete doručit do podatelny v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Adresa podatelny: Obecní úřad Přední Zborovice, Přední Zborovice 5, 37801 Volyně

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat: každé sudé pondělí 18:00 - 19:00 (mimo svátky)

Adresa elektronické podatelny: obec@prednizborovice.cz

Datová schránka: Obec Přední Zborovice - ID: 576am2u

 

Požadavky na elektronická podání:

Datové formáty, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

textové přílohy: *.docx (dokument MS Word), *.xlsx (dokument MS Excel), *.rtf (textový soubor), *.pdf (dokument ve formátu Adobe Reader)

obrazové přílohy: *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.png, *.mpeg-2, *.mpeg-1, *.gif

zvukové přílohy: *.mp3, *.mp2, *.wav

databázové přílohy: *.xml, *.html

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory *.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10MB. Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě &7 vyhlášky č. 194/2009 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje maximální stanovenou velikost.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami:

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda ho podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována a považována za doručenou na podatelnu. Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. Dotazy ohledně provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu: obec@prednizborovice.cz

 

Možné varianty úkonů poskytovaných v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

Poslední fotografie

Počasí


Mail list


Kontakt

obec@prednizborovice.cz

Úřední hodiny
Každé sudé pondělí: 18:00 - 19:00
mimo svátky