6_Před úpravou pravého břehu Volyňky občané sami hledali ústí kanalizace